พช ขอนแก่นประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด .5 ก.พ.2562 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด...

ขอนแก่น จัดงานมหกรรมหมอลำพาเหรด Festival

21 ธค 61 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัดวิถี ชุมชนคุณธรรม 26 ชุมชนและสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมหมอลำพาเหรด Festival...

พช.ขอนแก่น แถลงข่าวการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง

21 พ.ย.2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน "สร้างรายได้ให้ชุมชน...