ขอนแก่น จัดงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ

ขอนแก่น--วันนี้ 9 ม.ค.62 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 8 9 10 รวมทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดงาน...

อสม.ขอนแก่นผสานพลังคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน

"อสม."ผสานพล้งคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน !เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 16 ธ.ค. ที่ สนามหน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรม อสม.ผสานพล้งคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน สร้างสรรค์สังคม...