กอ.รมน.ขอนแก่น จัดโครงการ จากชุมชน สู่ ร.ร.โครงการอาหารกลางวัน ที่ ร.ร.บ้านหนองไฮขามเปี้ย

กอ.รมน.ขอนแก่น จัดโครงการ จากชุมชน สู่ ร.ร.โครงการอาหารกลางวัน ที่ ร.ร.บ้านหนองไฮขามเปี้ย กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น จัดทำ โครงการศาสตร์พระราชา จากชุมชน สู่โรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย...

ขอนแก่น สร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน ในโครงการ “รักษ์ภูผา มหานที”

ขอนแก่น สร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน ในโครงการ “รักษ์ภูผา มหานที” วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ พื้นที่ป่าต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัดโครงการเมืองสุขภาวะดีสู่สังคมน่าอยู่

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัดโครงการเมืองสุขภาวะดีสู่สังคมน่าอยู่ มม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเมนูอาหารสุขภาพ...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัด โครงการ พูดปั้นผ่อนคลาย กายดีจิตมีสุข

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัด โครงการ พูดปั้นผ่อนคลาย กายดีจิตมีสุข 26 มีนาคม 2567. โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น...

“จ.ขอนแก่น” จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รวดเร็วครบวงจร 

"จ.ขอนแก่น" จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รวดเร็วครบวงจร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร...

อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการเขาสวนกวางขับขี่ปลอดภัย 365 วัน

อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการเขาสวนกวางขับขี่ปลอดภัย 365 วัน นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดโครงการ 1 ทศวรรษสวนสัตว์ขอนแก่น

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดโครงการ 1 ทศวรรษสวนสัตว์ขอนแก่น 27 มิ.ย. 66. ที่สวนสัตว์ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ 1 ทศวรรษสวนสัตว์ขอนแก่น สำหรับการจัดโครงการ 1 ทศวรรษ...

ขอนแก่นรวมพลังสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ตามโครงการขจัดความยากจน

ขอนแก่นรวมพลังสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ตามโครงการขจัดความยากจน นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เจ้าหน้าที่ อบต.นางาม ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน...

“กอ.รมน.ขอนแก่น”ติดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปลูกฝังเยาวชนรักสถาบัน

“กอ.รมน.ขอนแก่น”ติดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปลูกฝังเยาวชนรักสถาบัน กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่นติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ...