พาณิชย์ ขอนแก่น เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม ร้อยแก่นสารสินธุ์ Smart Changes for SME 4.0

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  สำนักงานพานิชย์ จังหวัดขอนแก่น...