วิภีชาวนา

“วิถีบ้านเรา : วิถีชาวนา”
วิถีชาวนาในอดีตของไทยเรา ยุคที่ใช้ควายเป็นแรงงานหลักในการไถนา คนไถนามักรับหน้าที่ต้อนฝูงควายออกหน้า เพื่อตระเตรียมไถนาแต่เช้ามืด รอคณะเครือญาติมาช่วยปักดำนาข้าวที่เตรียมไว้ มาช่วยเอาแรงกัน หรือที่เรียกว่า “ลงแขก” นั่นเอง การทำนาในอดีต เป็นการปักดำ ต้องอาศัยลงแรงแต่เช้าทั้งคนและควาย พอได้ยินเสียงระฆังพระฉันเพล เป็นสัญญาณเตือนใกล้เวลาพักเอาแรง กินข้าวเที่ยง เก็บผักพื้นบ้านผักแขยงจิ้มน้ำพริกนั่งล้อมวงกินข้าวเทียงกันรอบคันนา ตกบ่ายก็ไปถอนกล้าเพื่อเตรียมปักดำในวันรุ่ง ส่วนเด็กๆ ก็ไล่ต้อนฝูงควายกินหญ้าจนอิ่ม ระหว่างทางก็ปักเบ็ดหากบ หาปลา หาอาหารการกินมื้อเย็นไปด้วย

(ผลงานจิตรกรรม : อาจารย์ธนกร ไชยจินดา)

ที่มา เพจ มูลนิธิหมอชาวบ้านเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น