ตลาดชุมชนบ้านโคกงาม

ของกินมากมาย อาหารป่า  ของกินธรรมชาติจากป่า โดยชาวบ้านมาวางขาย  เปิดทุกวันอาทิตย์ ที่บ้านโคกงาม อ.บ้านฝ่าง จ.ขอนแก่น ทางไปหินช้างสี  ไปแวะซื้อกันครับเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น