เชิญชม พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม  วัดป่าแก้วชุมพล  จ.สกลนคร

เชืญชม พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่อุ่นหล้าฐิตธัมโม  วัดป่าแก้วชุมพล  อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น