ชลประทานขอนแก่นลงพื้นที่ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

ชลประทานขอนแก่นลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเตย พร้อมนำรถติดป้ายประชาสัมพันธ์และเครื่องขยายเสียงวิ่งประชาสัมพันธ์ไปรอบๆ หมู่บ้านขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยเตย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 760,000 ลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุ 5.34 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้เพียง 460,0000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝน ทั้งนี้คณะทำงานของกรมชลประทาน ได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่รับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นพร้อมจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น