ขอนแก่นพ่นน้ำในที่สูงป้องกัน PM 2.5 หลังเกิดไฟไหม้ป่าภายในสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง

ขอนแก่นพ่นน้ำในที่สูงป้องกัน PM 2.5 หลังเกิดไฟไหม้ป่าภายในสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะ ได้นำรถกระเช้าสูง 35 เมตร พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร มาที่หน้าตลาด อ.ต.ก.ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อฉีดพ่นน้ำกำจัดฝุ่นละอองตอบโต้สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตเมืองขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ป่าบึงทุ่งสร้าง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และไฟไหม้กองขยะในเขตเทศบาลตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น และพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM 2.5 มีค่าค่อนข้างสูงขึ้นมา จึงได้มีการโครงการพื้นที่ปฏิบัติตอบโต้สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยวางมาตรการต่างๆ ป้องกัน ประกอบกับในปีนี้ขอนแก่นประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง จึงต้องเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อกำจัดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่หน้า รพ.ศรีนครินทร์, บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด, สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ โดยการพ่นน้ำเพื่อดับฝุ่นละอองในอากาศได้ในระยะ 1 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น