ผู้ปกครองเด็กชาวจังหวัดขอนแก่นนำบุตรหลานเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติคึกคัก

ผู้ปกครองเด็กชาวจังหวัดขอนแก่นนำบุตรหลานเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติคึกคัก

บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดขอนแก่นเช้าวันนี้ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นตามจุดต่างๆทั่วทั้งจังหวัด อาทิมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น สำนักศิลปากรที่ 8 ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรม ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลให้เด็กเด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านต่างๆ การสาธิตด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร การสาธิตขั้นตอนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น ด้านสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่สถานีรถไฟขอนแก่น ภายในงานมีนิทรรศการของหน่วยงานรัฐวิสากิจกว่า 30 หน่วยงาน การเล่นเกมแจกของรางวัล การตอบคำถามชิงรางวัล สร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานอย่างคึกคักเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น