สาธารณสุข ขอนแก่น ยืนยัน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นชาย 1 ใน 11 คน ที่อยู่ในสนามมวยร่วมกันแมทธิว ดีน

สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ยืนยัน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นชาย 1 ใน 11 คน ที่อยู่ในสนามมวยร่วมกันแมทธิว ดีน

17 มีนาคม 2563   นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 26 อำเภอ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยประชุม ระบบคอนเฟอร์เรน  ร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมติคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่น เห็นด้วยกับมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดมาถือว่าเหมาะสม โดยเน้นหนักในเรื่องการเลื่อนกิจกรรมบางกิจกรรมที่มีจำนวนคนมาร่วมเป็นจำนวนมาก การงดสถานบริการบางแห่งที่เข้าข่ายจะเกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด19 งานบุญงานประเพณีต่างๆก็จำเป็นต้องมีการเลื่อนไปตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมไม่ใช้เกิดโรคไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พร้อมขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารที่มีการคัดกรองจากทางราชการ ซึ่งจะมีการสรุปสถานการณ์ในแต่ละวันทางช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งประกาศจัง ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติใช้มาตรงดและเลื่อนกิจกรรม สถานบริการ เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19

ด้านนายแพทย์ สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดขอนแก่นมีการยืนยันแล้วว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 1 ราย เป็นชายต่างจังหวัด ซึ่งเป็น 1 ในผู้ที่อยู่ในค่ายมวยที่กรุงเทพฯ ตามที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ โดยชายดังกล่าวได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมาขอตรวจที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง โดยมีผลการตรวจออกมายืนยันว่ามีเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวชายคนดังกล่าวไปรับการรักษาที่ห้องความดันลบของโรงพยาบาลขอนแก่นตามมาตรฐานแล้วเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น