ขอนแก่น จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาเมล็ดพันธุ์ผักจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ

ขอนแก่น จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาเมล็ดพันธุ์ผักจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ ผ่านโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” มลฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดธาตุพระอารามหลวง  จ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาเมล็ดพันธุ์ผักจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” มลฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และนายอำเภอ ทุกอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

พ.อ.ชัชวัสส์  เหมือนอินทร์ หัวหน้ากอง ส่งกำลังบำรุง มทบ.23  เป็นผู้แทนมอบเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 26 ชุด เพื่อให้นายอำเภอทุกอำเภอนำไปปลูกที่บ้านพักนายอำเภอ จัดตั้งเป็น”ธนาคารเมล็ดพันธุ์” เป็นจุดขยายผลให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำครัวเรือน และครัวเรือนยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID -19เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น