เที่ยวไร่ตายายอินทผาลัม หนองบัวลำภู

ไร่ตายายอินทผาลัม ตั้งอยู่ที่บ้านโนนหวาย ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ปลูกต้นอินทผาลัม เป็นต้นเนื้อเยื่อ และเพาะเมล็ด กว่า 400 ต้น ปลูกอินทผาลัมมาแล้ว 2-3 ปีและตอนนี้กำลังออกผลผลิต

ตากับยาย เป็นผู้ดูแลสวน เล่าให้ทีมงานฟังว่า เป็นคน ขอนแก่น ลูก ๆ ลงทุนปลูก ต้นอินทผาลัม และตากับยายมาดูแล สวนที่นี่อากาศดีมาก ทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นภูเขาด้านหน้าสวน และสวนไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เหมาะสำหรับมาเท่ยวพักผ่อนและชมสวน ซึ่งตอนนี้ลูกอินทผาลัม กำลังออกลูก มาแวะชิม แวะซื้อที่สวนได้
ด้านการผลิต และการจัดจำหน่ายจะมี ลูกค้าที่ชอบรับประทานลูกสดอินทผาลัม ผู้มาชมสวนสามารถซื้อกลับบ้านได้ และทางสวน จะขายอินทผาลัมผ่านทางออนไลน์ อินทผาลัมเป็นพืช ที่ต้องการน้ำ และที่ไร่แห่งนี้ มีน้ำเพียงพอเนื่องจาก ได้ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้รดน้ำ
อินทผาลัม ที่ทานลูกสด มีสรรพคุณ และคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่ นิยมของผู้คน ซึ่งเกษตรกรในหลายจังหวัดเริ่มที่จะหันมาปลูกอินทผาลัมแล้ว ทั้งนี้เป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว แต่การปลูกอินทผาลัมต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ต้นกล้า ที่ใช้ปลูกมีราคา

 



เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น