ขอนแก่น ยกเลิกจัดงานสวนเรืองแสง-เคาท์ดาวน์ 2021

เทศบาลนครขอนแก่นเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยกเลิกจัดงานสวนเรืองแสง-เคาท์ดาวน์ 2021

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นการประเมินการจัดงานสวนเรืองแสง 2021 และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2021 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 โดยกล่าวว่า หลังจากที่เมื่อวานนี้ (20 ธ.ค. 63) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นมีมติที่ประชุมยังคงให้เทศบาลนครขอนแก่นดำเนินการจัดงานสวนเรืองแสง 2021 และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2021 ต่อไปได้นั้น

แต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ประสานงานกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและความห่วงใยจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอให้เทศบาลมีการประเมินสถานการณ์แบบใกล้ชิด ดังนั้น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจึงได้เชิญผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น และมีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื่อเพิ่มขึ้นมากขึ้น รวมไปถึงมีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่มากขึ้น ซึ่งการควบคุมการแพร่ระบาดอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่ต่อเนื่องและอาจจะอยู่ในช่วงเวลาปลายปี 2563 จนถึงต้นปี 2564

ที่ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นมีมติว่า ถึงแม้การจัดงานสวนเรืองแสงและงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์นั้นจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีเงินสะพัดที่สร้างรายได้ให้กับพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาอยู่รวมกัน ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เทศบาลนครขอนแก่นจะได้นำเสนอไปยังคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้พิจารณา 2 ประเด็น คือ 1.พิจารณายกเลิกการจัดงานสวนเรืองแสง 2021 และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2021 2.พิจารณาเรื่องการจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 ว่าเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการจัดงานหรือไม่ อย่างไรเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น