ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อโควิด19รายที่ 3

ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อโควิด19รายที่3
26 ธ.ค.63 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ได้ร่วมแถลงข่าวหลังรับรายงานยืนยันผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 3 ซึ่งตอนนี้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพค้าอาหารทะเลและเป็นเพื่อนกับผู้ป่วยรายที่ 2 ที่ประกอบอาชีพร่วมกันโดยผู้ป่วยของจังหวัดขอนแก่นทั้ง 3 ราย เป็นผู้ที่เข้ามาพบกับทางโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสาธารณสุขของจังหวัด ตามคำแนะนำที่ทางจังหวัดได้แนะนำและประกาศ ว่าผู้ใดที่ผ่านหรือไปประกอบอาชีพและเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ต้องเข้ามารายงานตัวเพื่อตรวจเช็คในเรื่องการที่จะติดเชื้อมาหรือไม่ซึ่งถือว่าผู้ป่วยทั้ง 3 ราย เป็นผู้ที่มาแจ้งข้อมูล และรับการตรวจ ถือว่าเป็นประโยชน์ของทางราชการในการ ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทราบว่า ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้ามารายงานตัวและพบเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข จำนวน 576 ราย และก็มีการส่งตัวอย่างตรวจไปแล้ว 134 รายตรวจพบเชื้อ 3 ราย อีก 442 รายอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวัง

ทั้งนี่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดและทีมงานในระดับพื้นที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ที่จะสอดส่องดูแลและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19
ผู้ว่า ฯ ขอนแก่น  ขอให้ประชาชนติดตามแนวทางหรือมาตรฐานต่างๆที่ทางจังหวัดจะประกาศออกมาเป็นระยะ และขอขอบคุณทุทคนที่ให้ความร่วมมือ พร้อมขอให้ประชาชนระวังตัวเองอย่างเข้มงวดโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินของร้อนใช้ช้อนกลางของตัวเอง งดหรือละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการที่จะไปในที่มีการชุมนุมของผู้คนจำนวน มาก เมื่อจับต้องสิ่งของที่เป็นสาธารณะขอให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในทันที สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ได้

ที่มา ปชส ขอนแก่น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น