จังหวัดขอนแก่นรวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น เพื่อลดปัญหาฝุ่น  PM 2.5

จังหวัดขอนแก่นรวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น เพื่อลดปัญหาฝุ่น  PM 2.5

26 มกราคม 2564 ที่ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  “จังหวัดขอนแก่น รวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น”

นางศิริวรรณ สุดาจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน  สืบเนื่องจากประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25) จังหวัดขอนแก่น  เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรม ล้างถนน ลดฝุ่น โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10  เป็นหน่วยประสานการจัดงาน  ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ที่นำไปสู่เป้าหมายของ ประเทศในการ “สร้างอากาศที่ดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน”

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ จากการเผาในที่โล่งทั้งอ้อย ตอซังข้าว รวมทั้งขยะมูลฝอย ทำให้ที่ผ่านมามีหลายช่วงที่ค่าดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินมาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ จนถึงมีผลต่อสุขภาพ ทุกภาคส่วนจึงได้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันมีจุดความร้อนเกิดขึ้นเพียง 270 จุด จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.2562 ที่มีจุดความร้อนมากถึง 915 จุด เป็นผลมาจากการให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ทำให้จุดความร้อนลดลงกว่า 3 เท่า ซึ่งการลดปัญหาฝุ่นละอองบนถนน ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่จังหวัดได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง

การกิจกรรม รวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น    มีแผนที่จะล้างทำความสะอาดถนนในเขตเมือง เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงเตือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2564 โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการ เป็น 4 เส้นทาง ถนนหน้าศูนย์ราชการ รับผิดชอบโดย เทศบาลนครขอนแก่น   ถนนหลังศูนย์ราชการ รับผิดชอบโดย เทศบาลเมืองศิลา มทบ.23 ตชด. ภาค 2   ถนนหน้าเมือง รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และถนนเทพารักษ์ รับผิดชอบโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น