กกต.ขอนแก่น ติวเข้มผู้สมัคร นายกเทศ และ สท. ให้การเลือกตั้งอย่างโปร่งใส

กกต.ขอนแก่น ติวเข้มผู้สมัคร นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั้งจังหวัด ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส

17 ก.พ.64 ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น นำผู้สมัครสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ กกต.ได้กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค. ร่วมกล่าวปฎิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ธงชาติไทย และพระพุทธรูป ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ซึ่ง กกต.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดขึ้น โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง สมาชิกสภา และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเทศบาลนคร,เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล จากทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้สิ้นสุดการรับสมัครลงรับเลือกตั้งแล้วไปเมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา และอยู่ในขั้นตอนที่ กกต.จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุกคนตามระเบียบและข้อบังคับตามที่กำหนด โดยจะประกาศรับรองการเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้งในวันที่ 19 ก.พ.64 ซึ่งในการเลือกตั้งเทศบาล ที่กำหนดจัดกาเลือกตั้งครั้งนี้ ครอบคลุมเทศบาลนคร,เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้จำนวน 84 แห่ง ดังนั้นกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ กกต.กำหนดนั้น ผู้สมัครทุกคนจะต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเทศบาลฯทุกแห่ง จะมีปลัดเทศบาลฯทำหน้าที่ ผอ.กกต.จะทำการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ดังนั้นเอกสาร ต่างๆ ในการเลือกตั้ง รวมไปถึงข้อสงสัยทุกเรื่อง ผู้สมัครจะต้องประสานงานร่วมกันกับ กกต. อย่างรัดกุม อย่าทำโดยพลการ เพราะหากเป็นการกระทำความผิดหรือมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ทีมสืบสวนสอบสวนของ กกต.จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที

ขณะที่การหาเสียงในรูปแบบต่างๆจะต้องขออนุญาตกับ กกต.ให้ครบถ้วนและรัดกุมที่สุดโดยเฉพาะการหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องแจ้งให้กับทาง กกต.ได้รับทราบ รวมไปถึงการแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงที่จะต้องส่งรายชื่อและทำการหาเสียงตามกรอบระยะเวลา ตามที่ กกต.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้ง เทศบาลฯ ครั้งนี้ กกต.ขอนแก่น มั่นใจว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น