ขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
14 ก.ค. 64  ที่ โรงพยาบาลขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานฯ

.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด- 19 ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น ประกอบด้วย ชุด PAPR ยี่ห้อ 3M รุ่น Easy Clean จำนวน 6 ชุด

ซึ่งการได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อโรงพยาบาลขอนแก่น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นจะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถ ต่อไป

 



เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น