เทศบาลเมืองชุมแพ แจ้ง ปชช. ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ให้มั่นใจได้ฉีดแน่นอน

เทศบาลเมืองชุมแพ แจ้ง ปชช. ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ให้มั่นใจได้ฉีดแน่นอน หลังเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อจัดสรร สำหรับหน่วย งานราชการและอปท.ครั้งที่ 3

วันนี้ (27 ก.ค.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานจัดการประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองชุมแพ โดยมีนายเกรียงไกร วิริยะอาชา รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ นายยุทธ เตียสุขสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ นายเสกสิทธิ์ สัธนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ และนายณัฐภูมิ นนทสิริกุล ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ พร้อมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองชุมแพ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยทางเทศบาลเมืองชุมแพ ได้แจ้งกับประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เอาไว้ว่า ขอให้มั่นใจได้ว่า จะได้รับการฉีดแน่นอน สำหรับความคืบหน้าของวัคซีน ล่าสุดช่วงเช้า ทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อจัดสรร สำหรับหน่วยงานราชการและอปท.ครั้งที่ 3 ซึ่งทางเทศบาลเมืองชุมแพได้รับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม ในลำดับที่ 11 ชุดแรก จำนวน 6522 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนจำนวน 3261 คน
จากที่ได้ขอรับการจัดสรรไป 30,000 โดส ที่จะสามารถฉีดให้กับประชาชนได้ 15,000 คน ส่วนที่เหลือจะต้องรอตามลำดับการจัดสรรตามขั้นตอนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด วัคซีนในชุดแรกนี้ จะฉีดให้กับประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ในช่วงเดือนสิงหาคม ส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น