ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ประกาศสู้โควิดทุกรูปแบบ ย้ำชัดทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ประกาศสู้โควิดทุกรูปแบบ ย้ำชัดทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เร่งตั้ง รพ.สนาม ทุกอำเภอ จัดจ้างงานตามที่รัฐกำหนด พร้อมกำหนดมาตาการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบครบวงจร

ที่ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นพร้อมด้วย ทันตแพทย์มุนี เหมือนชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น และนายพันธุ์เทพ เสาโกศล ปลัด จ.ขอนแก่น รับมอบเวชภัณฑ์ยา,น้ำดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย รวมไปถึงถุงยังชีพและเครื่องบรรเทาทุกข์เบื้องต้นจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 จ.ขอนแก่น สำหรับการส่งมอบให้กับจังหวัดในการนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการส่งมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามในการใช้ในการรักษาผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งขอนแก่นจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง โดยมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้น 129 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,439 ราย ในจำนวนนี้กำลังรักษาในโรงพยาบาล 2,416 ราย รักษาหายแล้ว 1,010 ราย และเสียชีวิต 13 ราย ขณะที่แผนการรับคนขอนแก่นกลับบ้านนั้นขณะนี้ได้มีการเร่งตั้งรพ.สนาม กระจายครอบคลุมทั้งพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัด โดยมี รพ.สนาม หลักของจังหวัดหลัก 4 แห่ง ที่ขณะนี้รับผู้ป่วยจากพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่เป็นคนขอนแก่นได้กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่า จ.ขอนแก่น จะไม่มี รพ.สนามขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับจุดเดียวได้เป็นพันเตียง แต่ก็มีการจัด รพ.สนาม กระจายอยู่ทุกอำเภอ ตามแผนการบริหารจัดการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้กำหนด และมีปริมาณเตียงผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 3 เท่าตัว แต่ถึงอย่างไรจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดนั้นเหนื่อยล้า ทำงานทุกวัน บางส่วนพบติดเชื้อโควิด และบางส่วนจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง การบริหารจัดการทีมแพทย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะต้องร่วมมือกันการก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไปด้วยกัน

วันนี้จังหวัดเททุกหน้าตัก สู้กับโควิด-19 โดยเฉพาะกับการที่รับคนขอนแก่นกลับบ้านสู่อ้อมกอดของครอบครัวและเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามหลัก 4 แห่งนั้นมีจำนวนผู้ป่วยทยอยส่งต่อมาจากพื้นที่จังหวัดต่างๆเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับ รพ.ประจำอำเภอทั้งจังหวัดและ รพ.เอกชน ที่รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างเต็มกำลัง ซึ่งฝ่ายการแพทย์ได้ดำเนินการทั้งควบคุม ป้องกัน และรักษา อย่างสุดความสามารถ

ซึ่งจังหวัดจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ทิ้งคนขอนแก่นให้โดดเดี่ยว จะประสานการทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ให้ครบถ้วนและรอบด้าน จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน และปฎิบัติตามคำแนะนำของทางการในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ รวมไปถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในการจ้างงานด้วยงบของรัฐ ที่ต้องทำทันที คู่ขนานไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคธุรกิจเอกชนและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องทำไปพร้อมกันต่อจากนี้ไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น