นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สรุปความคืบหน้าการเตรียมฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” รอบ 1 เข็ม 1

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สรุปความคืบหน้าการเตรียมฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” รอบ 1 เข็ม 1

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้หารือร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เกี่ยวกับขั้นตอนและลำดับวิธีการในการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนด รอบที่ 1 จำนวน 17,000 คน (34,000 โดส) ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2564 และวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 ณ ขอนแก่น Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จำนวน 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 09.00 – 12.00 น. (6 รอบ) และเวลา 12.30 – 17.00 น. (9 รอบ) ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีน รอบที่ 1 ได้ที่ แอพพลิเคชั่น Line OA U-PHEE หรือ http://kkmuni.city/kkmuni_sinopharm ส่วนการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม รอบที่ 2 นั้น มีแผนกำหนดฉีดประมาณ เดือน กันยายน – ตุลาคม 2564 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง สามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 043 -224031 / 043-225525 ในวันเวลาราชการ

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น