เทศบาลนครขอนแก่น จัด ศูนย์พักคอย2แห่งรองรับผู้ป่วยโควิด

เทศบาลนครขอนแก่น จัด ศูนย์พักคอย2แห่งรองรับผู้ป่วยโควิด

9 กันยายน พ.ศ. 2564  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยศูนย์พักคอย  ณ อาคารพุทธศาสนาสถานค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ และสถานที่รับรองผู้สังเกตอาการ  ณ อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
งจาก  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง  มีจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อหรือผู้ที่ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งแรก  คือ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ณ อาคารพุทธศาสนาสถานค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23  ซึ่งสามารถรองรับได้จำนวน 30 คน มีเครื่องนอนและของใช้จำเป็นไว้ให้ มีบุคคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลขอนแก่น คอยสังเกตอาการและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัย แห่งที่สอง คือ ที่รับรองผู้สังเกตอาการ (Local Quarantine) ณ อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ซึ่งแยกที่พักระหว่างผู้ชายและผู้หญิง  รองรับได้อย่างละ 32 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 คน มีเครื่องนอนและของใช้จำเป็นไว้ให้ มีบุคคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลขอนแก่น คอยสังเกตอาการและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น