ขอนแก่นยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดเป็นเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอำเภออุบลรัตน์พบติดเชื้อแล้ว 11 คน

ขอนแก่นยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดเป็นเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอำเภออุบลรัตน์พบติดเชื้อแล้ว 11 คน

เจ้าหน้าที่ รพ.อุบลรัตน์ และ รพ.สต.โคกสูง ช่วยกันตรวจ ATK กับกลุ่มเสี่ยง หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ซึ่งเป็นเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เบื้องต้นพบเด็กติดเชื้อแล้ว 11 คน โดยในวันนี้ได้มีการนำเด็กภายในศูนย์เด็กเล็กทั้งหมดและผู้ปกครองเข้ามาตรวจเชิงรุก เพื่อคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ เปิดเผยว่า อำเภออุบลรัตน์เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 18 ราย โดย 11 ราย นั้นเป็นเด็กของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง และ 4 ราย เป็นผู้ปกครองเด็ก จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นทราบว่าเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ได้ติดเชื้อจากผู้ปกครองที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งใน อ.น้ำพอง โดยในครอบครัวของเด็กคนดังกล่าวติดเชื้อทั้งหมด ทำให้ในวันนี้ได้มีการค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม โดยให้ อสม. ติดตามกลุ่มเสี่ยงให้มีการกักตัวอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีทีมออก ตรวจในกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม และให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ความเข้าใจ ความร่วมมือในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างแล้ว ส่วนเด็กที่ติดเชื้อได้ใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง เป็นสถานที่กักตัวและรักษาโดยให้ครูพี่เลี้ยงและผู้ปกครองเด็กที่ตืดเชื่อเฝ้าดูอาการ ซึ่งขณะนี้เด็กทั้ง 11 ราย มีสุขภาพแข็งแรงดีและอยู่ในการดูแลของแพทย์ รพ.อุบลรัตน์

ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แบบคลัสเตอร์ จำนวน 112 คน เป็นนักโทษเรือนจำพลจำนวน 81 คน คลัสเตอร์ที่ต้องระวังคือ โรงงานผลิตชิ้นส่วนสายไฟรถยนต์ อ.น้ำพอง โรงงานทออวน ตลาดโบ๊โบ๊และตลาด อ.จิระเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น