คลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ มีผู้ติดเชื้อรวม 41 ราย

คลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม 22 ราย รวมผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้ มีจำนวน 41 ราย

นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า หลังจากที่มีการตรวจพบแล้วได้ให้ทีม อสม. รพ.อุบลรัตน์ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ได้ตรวจเชิงรุกผู้สัมผัสใกล้ชิด ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน 22 ราย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ 10 คน เด็ก 12 คน แยกเป็นเด็กชาย 4 คน เด็กหญิง 8 คน ตรวจพบเจอเพิ่มเติม 19 คน (ตัวเลข 19 คน หมายถึงผู้ป่วยรายเดิม 19 คน + รายใหม่ที่พบวันนี้ 22 รวมเป็น ทั้งหมด 41 คน ) พรุ่งนี้จะส่งไป รพ.สนามแห่งที่ 4 ภายในค่ายเปรม ติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง หลังพบมีอาการที่ชัดเจน ที่เหลืออีก 15 คน ให้กักตัวที่บ้านเพราะยังไม่พบอาการ ทำให้คลัสเตอร์ที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ มีผู้ติดเชื้อ รวม 41 ราย

นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ได้ให้แพทย์จาก รพ.อุบลรัตน์ และกุมารแพทย์ รพ.ขอนแก่น ลงไปดูแลอาการเด็กทั้ง 12 คน อย่างใกลชิดแล้ว โดยผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดอาการแข็งแรง นอกจากนี้ยังพบว่า ต.โคกสูง มีตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ 70 ทำให้การแพร่ระบาดจะอยู่ในวงจำกัดไม่กระจายเชื้อไปไกล

ในระยะถัดไปคือการเฝ้าระวังในพื้นที่ จะมีการค้นหาเชิงรุกพร้อมกับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน หากพบการติดเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ศูนย์กักตัวประจำตำบล

ส่วนการเปิดศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ได้มีการเปิดในช่วงคาบเกี่ยวของคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ที่จะเปิดต้องได้รับการประเมินของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่เปิดได้ไม่นานก็มาพบว่าเด็กในศูนย์ได้ติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ปกครองที่บ้าน ก่อนจะมาแพร่เชื้อภายในศูนย์เด็กเล็กดังกล่าวเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น