มทบ.23 จัดกิจกรรมวันเด็กวิถีใหม่ไลฟ์สดจับสลากของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 ให้กับบุตรกำลังพล

มทบ.23 จัดกิจกรรมวันเด็กวิถีใหม่ไลฟ์สดจับสลากของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 ให้กับบุตรกำลังพล

ที่สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พลตรีคณธัช ชนะกาญจน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุตรกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 23 ผ่านทางออนไลน์ โดยมีของรางวัลมากมาย มีทั้งรถจักยาน ตุ๊กตาและของเล่นเป็นจำนวนมาก

แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มณฑลทหารบกที่ 23 จึงได้มีการจัดงานวันเด็กผ่านทางออนไลน์ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำการจับสลาก และมอบของขวัญวันเด็กให้กับบุตรกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 23 ผ่านการไลฟ์สดทางเพจ Facebook Live มณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว

ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้มอบรางวัล ของขวัญปีใหม่ อวยพรปีใหม่ 2565 และให้โอวาทกับบุตรกำลังพลของหน่วย เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ให้มีความขยันหมั่นเพียร มุมานะ อุตสาหะ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อชีวิต นอกจากนี้ จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ และจะต้องเป็นคนดีของสังคม รู้จักหน้าที่ อยู่ในระเบียบวินัยอันดี ตลอดจนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เจริญ รุ่งเรือง มั่นคง ตลอดไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น