สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์ Hot Lineชี้แจงประชาขน

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์ Hot Line ตอบประเด็นคำถาม ส่วนประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย สามารถแยกกักตัวเพื่อรับการรักษาที่บ้านได้

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 วันนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ รวม29,319 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 329 ราย กำลังรักษา 2,225 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 500 รายต่อวัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID 19 ระลอกใหม่นี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเทศกาลปีใหม่

จังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ใน พื้นที่ควบคุม  69 จังหวัด ตามที่ ศบค. ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อย ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร มีผล 9 มกราคม 2565 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นได้ปรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19  ให้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคและการดำเนินมาตรการควบคุมแบบบูรณาการพื้นที่ รวมถึงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ร่วมทั้งการเปิดศูนย์ Hot Line ตอบประเด็นคำถาม ส่วนประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย สามารถแยกกักตัวเพื่อรับการรักษาที่บ้านได้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น