ขอนแก่น ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย

ขอนแก่น ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วมีจำนวนใกล้เคียงกัน ส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยยังคงมีอยู่กว่า 1,700 เตียง

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ว่า จนถึงขณะนี้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ถือว่าทรงตัว เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 200 กว่าราย ส่วนผู้ที่รักษาหายมีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน

ขณะที่จำนวนเตียงรักษาทั่วทั้งจังหวัดมีจำนวน 3,467 เตียง ใช้ไปแล้ว 2,700 เตียง ยังมีเตียงว่างอยู่กว่า 1,700 เตียง แต่เพื่อความไม่ประมาทได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการจัดเตรียม Community Isolation ส่วนโรงพยาบาลเอกชน ประสานกับโรงแรม จัดเตรียมโฮสพิเทล เพื่อรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียว ส่วนโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามพุทธมณฑลอีสาน, โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น อำเภอเมือง และโรงพยาบาลสนาม กองพลทหารม้าที่ 3 อำเภอน้ำพอง นอกจากนี้ยังให้สาธารณสุขจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการเตียง เพื่อกระจายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีเตียงว่าง โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-7120123, 082-2839170 และ 093-1909161

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้อัตราการติดเชื้อรายใหม่และการรักษาผู้ป่วยครบระยะการรักษามีจำนวนใกล้เคียงกัน จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยและระบบการให้บริการอยู่ในระดับที่มีความมั่นคงและสามารถให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ได้ สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได้ประมาณ 1.14 ล้านคน ในเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ประมาณ 1 ล้านคน และเข็มที่ 3 อยู่ที่ประมาณ 1.5 แสนคน พร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นที่ถึงวงรอบในการฉีดเข็ม 2 หรือเข็ม 3  ให้ไปเข้ารับการฉีดได้ในวันที่ 10 – 13 มกราคมนี้ ซึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข. และหน่วยงานอื่นๆ ได้เริ่มเปิดบริการการฉีดแบบ Walk in เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการได้
ในส่วนของการบริหารจัดการเตียง ขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้หน่วยบริการปฐมภูมิของในเขตเทศบาลนครซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้เปิดหน่วยบริการและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในกรณีที่ตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวก โดยมีหน่วยปฐมภูมิในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งหมด 10 แห่ง ในความรับผิดชอบของเทศบาลนคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จะเป็นหน่วยบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยกลางซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในจุดที่เตียงว่างและอำนวยความสะดวกในการขนส่งและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น