ขอนแก่น จัดงานปั่นขอนแก่น เสียงแคนดอกคูน พิชิต Unseen หินช้างสี”

ขอนแก่น จัดงานปั่นขอนแก่น เสียงแคนดอกคูน พิชิต Unseen หินช้างสี”

วันที่ 1  มิถุนายน 2565 นายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น “ปั่นขอนแก่น เสียงแคนดอกคูน พิชิต Unseen หิน โดยมีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ชมรมจักรยานขอนแก่น เข้าร่วม ณ บริเวณผาตะเวนลับฟ้า อุทยานแห่งชาติน้ำพอง (หินช้างสี) อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
นายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น กำหนดการพัฒนาจังหวัดโดยมีเป้าหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับรายได้ของชาวจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้มีความน่าดึงดูดใจ
นายสุรสิทธิ์  สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น” ครั้งนี้ เป็นการปั่นจักรยานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว มีฤดูกาลท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น
พ.ต.อ.วิเชียร   วชิรแสงไพโรจน์ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 กล่าวว่า ตำรวจท่องเที่ยวได้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งในสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น จุดบริการทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กล่าวว่า “หินช้างสี”  เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานฯ เประติมากรรมทางธรรมชาติ และมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณนี้ อาทิ กลุ่มหินช้างสี จุดชมวิวหินหัวกะโหลก โป่งธรรมชาติ น้ำในโพรงหิน และภาพเขียนสีสลักก่อนประวัติศาสตร์ และแวะชมทิวทัศน์รอบๆ กัน อย่างที่ ผาหมื่น, ผาพบรัก, ผาตะวันลับฟ้า, ผาต้นไทร และผาผึ้ง
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามการจัดกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นขอนแก่น เสียงแคนดอกคูน พิชิต Unseen หินช้างสี” ได้ทาง Facebook Fan Page : ปั่นขอนแก่น เสียงแคน ดอกคูน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น