เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันชุมชนคุ้มวัดกลาง ซ่อมแซมบ้านผู้รับโอกาส

เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันชุมชนคุ้มวัดกลาง ซ่อมแซมบ้านผู้รับโอกาส

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น. และหัวหน้าส่วนการงานทุกสำนัก/กอง ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส คือ นางมี ชัยสุนทร อายุ 89 ปี
สำหรับนางมี ชัยสุนทร อายุ 89 ปี เป็นบุคคลได้รับการขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน อาศัยอยู่ชุมชนคุ้มวัดกลาง

อยู่รวมกันจำนวน 5 คน ประกอบด้วย บุตรสาว 1 คน และหลาน 3 คน รายได้หลักของครอบครัวมาจากบุตรสาวและหลานชายคนโต ทำอาชีพ[รับจ้างทั่วไป ส่วนหลานอีก 2 คน ยังอยู่ในระหว่างศึกษา สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม บ้านไม้สองชั้น โดยชั้นสอง ผุพัง หลังคารั่วเวลาฝนตกได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก และไม่มีรายได้เพียงพอที่จะปรับปรุงซ่อมแซมได้ ทางเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมกับเครือข่ายได้ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมหลังคาบ้าน ทำความสะอาดบริเวณบ้าน และมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค รวมถึงการส่งเสริมอาชีพต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น