โอวาทธรรมหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล

“…จงทำ “ใจ” ให้เหมือน “แผ่นดิน” เพราะว่าแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้เคยโกรธใครทำอะไรใครเลย

จงทำ “ใจ” เหมือน “น้ำ” เพราะธรรมดาของน้ำย่อมเป็นของสะอาด ชำระของสกปรกได้ทุกเมื่อและเป็นของดื่มกิน
เพื่อมีชีวิตช่วยเหลือแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

จงทำ “ตน” ให้เหมือน “ผ้าเช็ดเท้า” เพราะธรรมดาของผ้าเช็ดเท้า ย่อมไม่มีความรักความชัง ฉันใด ใจเราก็ทำเหมือนกัน ฉันนั้น

เมื่อเราตั้งใจฝึกฝนอบรมได้เช่นนี้แล้ว ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุข ความทุกข์ในใจก็จะไม่เกิด ดังสุภาษิตที่ท่านกล่าวไว้ว่า

“..จิตตัง ทันตังสุขาวหัง..” จิตที่ฝึกฝนมาดีแล้ว นำมาซึ่งความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า…”

โอวาทธรรมหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล(ธฺ) ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่านเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น