Taxi ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้ covid 19

ขอนแก่นสร้างความมั่นใจผู้เดินทาง รณรงค์แท็กซี่ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้ covid 19 2 ก.พ. 64   ที่ ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานแท็กซี่ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ...