สธ ขอนแก่น เตือน ประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานการเล่นจุดปะทัด พลุ และดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลออกพรรษา

นายแพทย์สมชายโชติ   ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมทั้งออกพรรษาของทุกปี จะมีงานบุญหรืองานประเพณีตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวนมาก พบว่า สิ่งที่น่ากังวล...

สธ ขอนแก่น เตือน เฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เตือน ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชนชาวจังหวัดขอนแก่น ให้ดูแลสุขภาพอนามัย...

สธ ขอนแก่น จัดงาน สานพลัง สร้างคุณภาพชีวิต คนขอนแก่น

17 กันยายน 2561 ที่โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม “สานพลัง สร้างคุณภาพชีวิต คนขอนแก่น” Smart Kids Smart City for Quality of Life...

สธ ขอนแก่น เตือนประชาชน เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนประชาชน ให้ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ด้วยการ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือ รวมทั้งเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำและอาหาร...

สาธารณสุข เตือน ชาวขอนแก่น เฝ้าระวังป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เตือน ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เฝ้าระวังป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดี สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชนชาวจังหวัดขอนแก่น...

เริ่มแล้วงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคอีสาน

16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิด...

KKnews แพทยศาสตร์ มข จับมือ สาธารณสุขขอนแก่น ร่วมทำ EACC HEALTH CARD

KKnews แพทยศาสตร์ มข จับมือ สาธารณสุขขอนแก่น ร่วมทำ EACC HEALTH CARD

คณะแพทยศาสตร์ มข จับมือ สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่นร่วมทำ EACC HEALTH CARD นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบข้อมูลดูแลรักษาผู้ป่วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.สมพงษ์...