ขอนแก่นขับเคลื่อนนโยบายถนนลาดยางพาราดินซีเมนต์ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

ขอนแก่นขับเคลื่อนนโยบายถนนลาดยางพาราดินซีเมนต์ นายสมศักดิ์จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงMOU ...

คนพิการขอนแก่น เฮ! อบจ.ขอนแก่นพร้อมร่วมลงขัน สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ ขอนแก่น

คนพิการขอนแก่น เฮ! อบจ.ขอนแก่นพร้อมร่วมลงขัน สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ ขอนแก่น วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี อ.เมือง จ. ขอนแก่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น...