ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564   นายศุภวัฒน์  หนูพริก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรม ค่ายเสริมพลังบุคคลพิเศษและครอบครัว

3 สิงหาคม 2563 ที่ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม โครงการค่ายเสริมพลังบุคคลพิเศษและครอบครัว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ...

ศูนย์ออทิสติก จัดค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ

19 ธันวาคม 2562  ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสก จังหวัดขอนแก่น นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอยแก่น ได้เปิด โครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ ประจำปึงบประมาณ 2563...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จัดกิจกรรมลอยกระทง

11 พฤศจิกายน 2562 นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันลอยกระทง ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว...

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ออทิสติก

25 ตุลาคม 2562 ที่บ้านเติมเต็ม จ.ชอนแก่น ได้จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น และสถานฟื้นฟู สมรรถภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม โดยมี...

สหรัฐฯ ติวเข้มผู้พิการขอนแก่น ส่งฑูตวัฒนธรรมและกีฬา จัดกิจกรรมร่วมผู้พิการ-เด็กพิเศษ

สหรัฐฯ ติวเข้มผู้พิการขอนแก่น ส่งฑูตวัฒนธรรมและกีฬา จัดกิจกรรมร่วมผู้พิการ-เด็กพิเศษ เมือเวลา 13.30 น. วันที่ 31 พ.ค.2562 ที่ศูนย์พัฒนาบุคคลออทิสติก ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ริมบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายนีลล์ มูระตะ (...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงาน วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น...

ขอนแก่น จัดงานปีใหม่ผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ 2 Live Camp 2

19 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ 2 Live Camp 2 ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันv...

ขอนแก่นจัดงานวันคนพิการสากล

วันที่ 17 ธันวาคม 2561: ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น...