สหรัฐฯ ติวเข้มผู้พิการขอนแก่น ส่งฑูตวัฒนธรรมและกีฬา จัดกิจกรรมร่วมผู้พิการ-เด็กพิเศษ

สหรัฐฯ ติวเข้มผู้พิการขอนแก่น ส่งฑูตวัฒนธรรมและกีฬา จัดกิจกรรมร่วมผู้พิการ-เด็กพิเศษ เมือเวลา 13.30 น. วันที่ 31 พ.ค.2562 ที่ศูนย์พัฒนาบุคคลออทิสติก ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ริมบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายนีลล์ มูระตะ (...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงาน วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น...

ขอนแก่น จัดงานปีใหม่ผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ 2 Live Camp 2

19 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ 2 Live Camp 2 ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันv...

ขอนแก่นจัดงานวันคนพิการสากล

วันที่ 17 ธันวาคม 2561: ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น...

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตรวจการปฎิบัติงาน หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เดินทางตรวจการปฎิบัติงาน หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น หลังจากรับตำแหน่งใหม่เมื่อต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา โดนช่วงเช้า...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา  นางสาวจินตรา ศรีนันทพันธ์   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น  ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12...

ขอนแก่นจัดกีฬา “ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)   ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา “ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 10” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตลาดฮาเฮ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตลาดฮาเฮ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560   ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตลาดฮาเฮ  ภายใต้โครงการนวัตกรรมแดนเนรมิตออทิสติกขอนแก่น  ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สังคมภายนอก...

ผอ.ศูนย์ฯ ออทิสติก พร้อมเพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก

ผอ.ศูนย์ฯ ออทิสติก พร้อมเพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์พัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น   ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองของศูนย์ฯ เนื่องในโอกาสที่ ผู้บริหารเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคย...