ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการและบุคคลพิเศษ

ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการและบุคคลพิเศษ https://youtu.be/BMpcqcID7Io?si=7s5sH-kshSbxpz4p 20 กันยายน 2566 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น. นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกขอนแก่นจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกขอนแก่นจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ โดยมีนางสาว อัญชลี ภัทรพงศ์สินธุ์...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม วันลอยกระทง

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม วันลอยกระทง 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น นางสาว อัญชลี ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น...

ศูนย์ฯออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมอาชีวะบำบัด

ศูนย์ฯออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมอาชีวะบำบัด 16 สิงหาคม 2565 ที่ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท ขอนแก่น นายสุภวัฒน์. หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น...

ศูนย์ ออทิสติกขอนแก่น จัดงานวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา และกิจกรรมรักแม่ให้โลกรู้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นางสาวอัญชลี  ภัทรพงศ์สินธุ์ ...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564   นายศุภวัฒน์  หนูพริก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรม ค่ายเสริมพลังบุคคลพิเศษและครอบครัว

3 สิงหาคม 2563 ที่ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม โครงการค่ายเสริมพลังบุคคลพิเศษและครอบครัว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ...

ศูนย์ออทิสติก จัดค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ

19 ธันวาคม 2562  ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสก จังหวัดขอนแก่น นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอยแก่น ได้เปิด โครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ ประจำปึงบประมาณ 2563...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จัดกิจกรรมลอยกระทง

11 พฤศจิกายน 2562 นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันลอยกระทง ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว...

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ออทิสติก

25 ตุลาคม 2562 ที่บ้านเติมเต็ม จ.ชอนแก่น ได้จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น และสถานฟื้นฟู สมรรถภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม โดยมี...