KKnews คปภ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เชิญชวนประชาชนซื้อประกันอุบัติสงกรานต์

KKnews คปภ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เชิญชวนประชาชนซื้อประกันอุบัติสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ สถานีขนส่งโดยสาร บขส 1 นายนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น ได้มาเปิดงาน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและเผยแพร่ความรู้ประกันภัย...

KKnews แถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

KKnews แถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ชั้น G (ลานโปรโมชั่น) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานเปิดพิธีแถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์...