ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564   นายศุภวัฒน์  หนูพริก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น...

ขอนแก่นเดินหน้าลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเปราะบางถึงที่บ้าน

ขอนแก่นเดินหน้าลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเปราะบางถึงที่บ้าน ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำชัด มาตรฐานความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด19 ต้องมาก่อน และลงพื้นที่รับลงทะเบียนให้ครบทุกคนตามระยะเวลาที่กำหนด นายสมศักดิ์...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุข

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุข 19 มกราคม 2564 ที่วัดป่าภูพานคำถ้ำเจีย  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  ศูนย์พัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรม      ...

รัฐบาล ขับเคลื่อนงานประชารัฐด้านสังคมเพื่อคนพิการ ที่ จ.ขอนแก่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเพิ่มการจ้างงานคนพิการ พร้อมสานพลังประชารัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ จ.ขอนแก่น 22 สิงหาคม 2561...

รองนายกฯชื่นชม “ศูนย์โฮมสุข” สร้างสุขให้ผู้สูงอายุ คนพิการ

รองนายกฯชื่นชม “ศูนย์โฮมสุข” สร้างสุขให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์โฮมสุขเพื่อการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   รองนายกชื่นชม “ศูนย์โฮมสุข” สร้างสุขให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์...