สาธารณสุขขอนแก่น ขอความร่วมมือส่วนราชการและภาคเอกชนกลับมา WFH อีกครั้ง หลังพบผู้ติดเชื้อ Covid19 พุ่งสูงต่อเนื่อง

สาธารณสุขขอนแก่น ขอความร่วมมือส่วนราชการและภาคเอกชนกลับมา WFH อีกครั้ง หลังพบผู้ติดเชื้อ Covid19 พุ่งสูงต่อเนื่อง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม EOC...

ชาวขอนแก่นร่วมบริจาคตู้เย็นเพื่อเก็บวัคซีน Covid

นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบตู้เย็นแช่วัคซีนป้องกัน COVID-19 ขนาด 33 คิว จำนวน 10 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 แห่ง เพื่อใช้ในการจัดเก็บวัคซีนป้องกัน COVID-19...

วัคซีนโควิด ล็อตแรก 10,000 โด้ส ถึง ขอนแก่นแล้ว  กลุ่มเสี่ยงเตรียมรับวัคซีน

วัคซีน ล็อตแรก 10,000 โด้ส ถึง ขอนแก่นแล้ว  กลุ่มเสี่ยงเตรียมรับวัคซีน 2 เม.ย. 64  ที่ งานเภสัชกรรม สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7 ขอนแก่น  น.พ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา  นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น  เข้ารับวัคซีนโควิด  - 19...

ขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ อสม.ขอนแก่น รวมพลังต้านภัยโควิด-19

ขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ อสม.จังหวัดขอนแก่น รวมพลังต้านภัยโควิด-19 7 พย 63  ที่สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ชมรม อสม ขอนแก่น  จัดงาน ชมรม สร้างสุขภาพ อสมท ขอนแก่น  ทั้งนี้ อสม  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน...

ขอนแก่นเปิดกิจกรรมป้องกันพิษสุนัขบ้าตามปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

ขอนแก่นเปิดกิจกรรมป้องกันพิษสุนัขบ้าตามปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดวุฒาราม สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน...

ขอนแก่นจัดแข่งขัน CPR Challenge : You can be a Hero

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 จังหวัดขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดแข่งขัน CPR Challenge : You can be a Hero ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยมี...