ขอนแก่นจัดงานใหญ่ หลายงาน ปลายปี solf power กระตุ้นเศรษฐกิจ

ขอนแก่นจัดงานใหญ่ หลายงาน ปลายปี solf power กระตุ้นเศรษฐกิจ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวโดยมี...

เริ่มแล้วงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ที่ขอนแก่น

เริ่มแล้วงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ที่ขอนแก่น 27 ตุลาคม 2566 เวลา 19.00 น. นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมนาย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รองนายก...

ผลตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง”รพ.ขอนแก่น” ต่ำกว่า ค่ามาตราฐานยอมรับได้

ผลตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง"รพ.ขอนแก่น" ต่ำกว่า ค่ามาตราฐานยอมรับได้ ต่อกรณีที่โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ดำเนินการให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนค์ เอ็นจิเนียวิ่งคอนชัลแตนท์...

รพ.ขอนแก่น”ท้าพิสูจน์ ให้ บ.เอกชน ตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง

"รพ.ขอนแก่น"ท้าพิสูจน์ ให้ บ.เอกชน ตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง https://youtu.be/MXHP_dFLlB0?si=k5v4wIYE3PPQpO_G โรงพยาบาลขอนแก่น ดำเนินการให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนค์ เอ็นจิเนียวิ่งคอนชัลแตนท์ จำกัด...

ปฐมนิเทศ นศ.ทุนเทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 16

ปฐมนิเทศ นศ.ทุนเทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 16 เพื่อสร้างอนาคต เปิดทางชีวิต ให้โอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ยากจน...

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย บรรจุกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเร่งพร่องน้ำ รองรับน้ำฝน พร้อมช่วยเหลือประชาชน เตรียมนำไปแจกในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย บรรจุกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเร่งพร่องน้ำ รองรับน้ำฝน พร้อมช่วยเหลือประชาชน เตรียมนำไปแจกในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก นายมนตรี สิงหปุณณภัทร...

เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันชุมชนคุ้มวัดกลาง ซ่อมแซมบ้านผู้รับโอกาส

เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันชุมชนคุ้มวัดกลาง ซ่อมแซมบ้านผู้รับโอกาส นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น...

เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมเปิด Free Wi-Fi เฟสแรก 51 จุด

เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมเปิด Free Wi-Fi เฟสแรก 51 จุด เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด ได้ตกลงร่วมมือกันในการพัฒนาการให้บริการ Digital Service ผ่าน เครือข่าวย Free Wi-Fi สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา...

สงกรานต์ขอนแก่น ยิ่งใหญ่ สาดซิ่ง สาดศิลป์ ที่ถนนข้าวเหนียว

สงกรานต์ปี 2566 เมืองขอนแก่นสร้าง Impact ระดับประเทศ ด้วยการไม่ลืมรากเหง้าศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมชุ่มฉ่ำคลายร้อนที่ถนนข้าวเหนียว ชูความโดดเด่นของคลื่นมนุษย์ Return...

ขอนแก่น รณรงค์ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดฉีดน้ำล้างถนนลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ขอนแก่น รณรงค์ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดฉีดน้ำล้างถนนลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เทศบาลนครขอนแก่น ,เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลพระลับ  ล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน...