ธปท อีสานแถลงข่าวเศรษฐกิจ ไตรมาส 4/64

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2564 2 กุมภาพันธ์ 2565    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

เศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 3 ปี 64 หดตัวจากไตรมาสก่อน จากการระบาดของ covid 19 ระลอก 3 ที่มีความรุนแรง

นายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2564 ทั้งนี้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2564...

ธปท อีสาน เผย ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคม 2563 ขยายตัวชะลอลง

29 มกราคม 2564  ธปท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แถลง ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคม 2563 ขยายตัวชะลอลง  โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอลงบ้าง ตามการใช้จ่ายหมวดบริการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19...

เศรษฐกิจภาคอีสานเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2563 ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว...

ธปท อีสาน เผย ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน

ธปท อีสาน เผย ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการ...

การใช้จ่ายภาครัฐ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3

3 พฤศจิกายน 2563  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   นายปราสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แถลงข่าว...

เศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 4 ปี 62 หดตัว

ภาว ภาวะศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2562 หดตัวทุกด้าน 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประสาท สมใจนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ขยายตัวซะลอลง

4 พ.ย 2562 นายปราสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่วเศรษฐกิจและกรงินภาคตะวันออกเฉียงหนือไตรมาสที่ 3ปี 2562 โดยภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 2562...

แบงก์ชาติ จัดสัมมนา ที่ขอนแก่น

19 สิงหาคม 252 ที่โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน...

ธปท .ชี้เศรษฐกิจอีสาน ขยายตัวต่อเนื่อง มั่นใจได้รัฐบาลใหม่ มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ธปท.ชี้เศรษฐกิจอีสาน ขยายตัวต่อเนื่อง มั่นใจได้รัฐบาลใหม่ มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชัดเจนจะกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนในช่วงไตรมาสสามและสี่ดีขึ้น...