ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันลอยกระทง ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียม...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมอาชาบำบัด

25 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ได้นำบุคคลออทิสติก เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบำบัดที่ กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์   จ.ขอนแก่น   ทั้งนี้อาชาบำบัดเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับกันไปทั่วโลก...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการนวัตกรรมปฎิบัติธรรมนำสุข

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการนวัตกรรมปฎิบัติธรรมนำสุข เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม โครงการนวัตกรรมปฎิบัติธรรมนำสุข...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวจินตรา ศรีนันทพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก...

ศูนย์พัฒนาบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดงานปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น นางจินตนา ศรีนันทพัทธ์  ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานจัดงาน ต้อนรับปีใหม่ สวัสดีปีจอ 2561     โดยมีผู้รับบริการ...