ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัด โครงการ พูดปั้นผ่อนคลาย กายดีจิตมีสุข

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัด โครงการ พูดปั้นผ่อนคลาย กายดีจิตมีสุข 26 มีนาคม 2567. โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น...

ขอนแก่นจัดกีฬา ไดโนเกมส์ ครั้งที่ 1

ขอนแก่นจัดกีฬา ไดโนเกมส์ ครั้งที่ 1 15 สิงหาคม 2565 ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น. สำนักงานการ<span;>ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่นจัดโครงการเสริมพลังครอบครัวบุคคลออทิสติก

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่นจัดโครงการเสริมพลังครอบครัวบุคคลออทิสติก 29 มิถุนายน 2565 ที่ โบนันซารีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จ.นครราขสีมา. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุข

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุข 19 มกราคม 2564 ที่วัดป่าภูพานคำถ้ำเจีย  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  ศูนย์พัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรม      ...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   ได้จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนาคือกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเสริมบุญ...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น จัดงานปีใหม่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น นางธนวรรณ สุขไพศาล ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานจัดงาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 โดยมีผู้รับบริการ...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันลอยกระทง ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียม...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมอาชาบำบัด

25 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ได้นำบุคคลออทิสติก เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบำบัดที่ กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์   จ.ขอนแก่น   ทั้งนี้อาชาบำบัดเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับกันไปทั่วโลก...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการนวัตกรรมปฎิบัติธรรมนำสุข

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการนวัตกรรมปฎิบัติธรรมนำสุข เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม โครงการนวัตกรรมปฎิบัติธรรมนำสุข...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวจินตรา ศรีนันทพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก...